PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖN MIELENTERVEYSPALKINTO TIMO PARTOSELLE

Tutkimusprofessori Timo Partonen on valittu vuoden 2020 Psykiatrian Tutkimussäätiön Mielenterveyspalkinnon saajaksi. Vuosittain jaettavalla palkinnolla Psykiatrian Tutkimussäätiö haluaa nostaa esiin yhteiskunnassamme mielenterveyskysymyksiin ansiokkaalla tavalla vaikuttavia toimijoita. Timo Partosen valinnassa palkinnon saajaksi korostettiin hänen pitkää ja johdonmukaista työtään luotettavan mielenterveystiedon levittäjänä sen kaikissa muodoissaan.

Timo Partonen on koulutukseltaan psykiatrian erikoislääkäri ja psykiatrian dosentti. Hän toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tutkimusprofessorina ja aktiivisena tutkijana Helsingin yliopiston akateemisessa lääketiedekeskuksessa. Hänellä on mittava ura psykiatrian erikoislääkärinä, psykiatrian klinikan kliinisenä opettajana, tutkijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Hänen omimpia tutkimus- ja erityisosaamisalueitaan ovat valoon, vuorokausirytmiin ja uneen sekä itsemurhien esiintyvyyteen liittyvät kysymykset. Hän on jakanut niihin liittyvää tietoa myös varsinaisen tiedeyhteisön ulkopuolelle, toimien merkittävällä tavalla tieteen popularisoijana ja lisäten siten yleistä ymmärrystä mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Tällainen työ on tärkeää mielenterveysmyönteisyyden lisäämiseksi ja mielenterveyteen liittyvien ennakkoluulojen hälventämiseksi.

Timo Partosen psykiatrinen asiantuntijuus on hyödyttänyt terveydenhuoltoa monin tavoin. Kouluttajana, Psychiatria Fennica -lehden päätoimittajana, lukuisten lääketieteellisten kirjojen ja artikkelien kirjoittajana ja toimittajana, hän on osaltaan ollut nostamassa maamme psykiatrian osaamista selkeästi kansainväliselle tasolle. Partonen on kollegoiden parissa laajasti arvostettu, monipuolinen asiantuntija. Hän on yhteistyökumppanina aina ystävällinen, auttavainen, aikaansaava ja asioihin aktiivisesti tarttuva.

Psykiatrian Tutkimussäätiö julkaisee loka-marraskussa verkkosivuillaan Timo Partosen videohaastattelun.

JAA:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap