Psykiatrian Tutkimussäätiön vuoden 2021 apurahojen saajat julkistettiin 18.3.2021 Psykiatripäivien yhteydessä.  Apurahaa myönnettiin neljälle lahjakkaalle tutkijalle.

Vuoden 2021 apurahojen saajat ovat:

Heino Elias (Tre), Transgender identity, adolescent development and mental health.

Hietala Elina (Tre), Hoitoon sitoutuminen psykooseissa – havainnoiva lääke-epidemiologinen tutkimus.

Merzon Liya (Hki), Machine learning and gamification for accurate assessment of ADHD.

Moshe Isaac (Hki), Digital interventions for the treatment of insomnia: a randomized controlled trial comparing guided with unguided self-help.

Psykiatrian Tutkimussäätiö toivottaa heille onnea tutkijan urallaan!

JAA:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap