Psykiatrian Tutkimussäätiö juhlistaa 50-vuotista taivaltaan julkaisemalla sarjan psykiatrian keskeisten toimijoiden haastatteluja:

– Ääniä psykiatrian vuosikymmeniltä –

Psykiatrian Tutkimussäätiö täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Psykiatrian Tutkimussäätiö perustettiin vuonna 1971, tarkalleen ottaen Säätiö hyväksyttiin yhdistysrekisteriin kesäkuun 4.päivänä 1971.

Psykiatrian Tutkimussäätiön sääntöjen mukaan (2§) säätiön tarkoituksena on psykiatrisen tieteellisen tutkimustyön edistäminen, psykiatristen sairauksien aiheuttamien haittojen torjuminen, näiden tautien ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen Suomessa. Toiminnan ytimenä on alusta alkaen ollut psykiatrisen tutkimuksen tukeminen ja vuosikymmenien ajan säätiö on toteuttanut tarkoitustaan myöntämällä apurahoja tieteelliseen tutkimustyöhön, jakamalla palkintoja, tukemalla tieteellistä julkaisutoimintaa sekä järjestämällä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.

Psykiatrian ja mielenterveystyön historia viimeisen puolen vuosisadan ajalta on ollut kiinnostava tarina, jossa osaaminen, välittäminen ja tieteellinen tutkimus ovat eläneet ajan ja politiikan pyörteissä. Potilaiden parhaaksi tehdyn työn ohella on käyty kiivaita keskusteluja oikeasta tiedosta, potilaiden oikeuksista ja yhteiskunnan merkityksestä hyvinvoinnille.

50-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi Psykiatrian Tutkimussäätiö julkaisee sarjan psykiatrian keskeisten toimijoiden haastatteluja, joissa tarkastellaan menneitä vuosikymmeniä, aikamme ilmiöitä ja näkymiä tulevaisuuteen. Haastateltavat ovat kukin omalla laillaan ja eri tavoin olleet psykiatrian ja mielenterveystyön aitiopaikoilla, hoitaneet potilaita, ottaneet julkisesti kantaa ja opettamalla, tutkimalla tai ihmisiä ja organisaatioita johtamalla vaikuttaneet alan kehitykseen.

Näiden haastattelujen myötä haluamme edelleen yhtyä säätiön historian ensimmäisessä hallituksen kokouksessa, kesäkuussa 1971, puheenjohtaja Kalle Achtén esittämiin sanoihin viestinä tuleville sukupolville: ”Näemme tulevaisuuden valoisana ja toiveikkaana. Toivottavasti näitä muistetaan ja ehkä siteerataan, kun pari vuosikymmentä on kulunut”.

Haastattelut julkaistaan säätiön syntymäpäivänä, kesäkuun 4.päivänä Säätiön nettisivuilla: www.psykiatriantutkimussaatio.fi sekä sosiaalisessa mediassa.

Haastateltavina: Jouko Lönnqvist, Vappu Taipale, Matti Huttunen, Anneli Larmo ja Johannes Lehtonen.

Tervetuloa pian kuuntelemaan – Ääniä psykiatrian vuosikymmeniltä!

JAA:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap