Tervetuloa Kalle Achté -palkinnon 2023 julkistamistilaisuuteen 1.11.2023!

Psykiatrian Tutkimussäätiön Kalle Achté -palkinnon 2023 julkistamistilaisuus pidetään keskiviikkona 1.11.2023 Helsingissä, Paasitornissa.  Tutustu juhlaseminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan. Lämpimästi tervetuloa! Pyydämme ilmoittautumaan 15.10.2023 mennessä sähköpostitse: tiia.pirkola@psy.fi

Tiedenostoja: Perustason rooli vahvistuu nuorten mielenterveyden ongelmien ja häiriöiden varhaisessa tuessa

Tiedenostoja: Perustason rooli vahvistuu nuorten mielenterveyden ongelmien ja häiriöiden varhaisessa tuessa Nuorten mielenterveyspalveluiden kysynnän jatkuvasti kasvaessa häiriöiden hoidon kehittäminen perustason palveluissa on olennaista. Tätä edistetään sekä Tulevaisuuden SOTE-keskus ohjelmassa, että osana Mielenterveysstrategian toteutusta. Depressio on ahdistuneisuushäiriöiden ohella keskeisimpiä mielenterveyden häiriötä nuoruusikäisillä ja sen ilmaantuvuus on arviolta 2 %. Menetelmäosaaminen depression hoidossa perustasolla on kuitenkin vaillinaista. […]

Tiedenostoja: Nuorten depressiivisen käytöshäiriön sairaalahoidon vaikuttavuudesta tarvitaan lisää tutkimuksia

Tiedenostoja: Nuorten depressiivisen käytöshäiriön sairaalahoidon vaikuttavuudesta tarvitaan lisää tutkimuksia Nuorten psykiatrisen hoidon riittämättömyys ja laatu ovat herättäneet paljon keskustelua. Kuopion yliopistollisen sairaalan nuorten psykiatrisilla vuodeosastoilla vuosina 2002–2011 depressiivisen eli masennusoireisen käytöshäiriön vuoksi osastohoidossa olleiden nuorten saamaa hoitoa tutkittiin rekisteripohjaisesti. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa lääkkeiden käyttöä osana sairaalahoitoa. Tutkimusaineisto koostui 13–17-vuotiaista nuorista (n = 39), joilla […]

Tiedenostoja: Perustason rooli vahvistuu nuorten mielenterveyden ongelmien ja häiriöiden varhaisessa tuessa

Tiedenostoja: Perustason rooli vahvistuu nuorten mielenterveyden ongelmien ja häiriöiden varhaisessa tuessa Nuorten mielenterveyspalveluiden kysynnän jatkuvasti kasvaessa häiriöiden hoidon kehittäminen perustason palveluissa on olennaista. Tätä edistetään sekä Tulevaisuuden SOTE-keskus ohjelmassa, että osana Mielenterveysstrategian toteutusta. Depressio on ahdistuneisuushäiriöiden ohella keskeisimpiä mielenterveyden häiriötä nuoruusikäisillä ja sen ilmaantuvuus on arviolta 2 %. Menetelmäosaaminen depression hoidossa perustasolla on kuitenkin vaillinaista. […]

Tiedenostoja: Päihdehäiriöihin liittyvää ylikuolleisuutta on mahdollista vähentää

Tiedenostoja: Päihdehäiriöihin liittyvää ylikuolleisuutta on mahdollista vähentää Päihdehäiriöihin liittyy huomattava ylikuolleisuus. Päihdehäiriötä sairastavien riski kuolla ennenaikaisesti on suurin verrattuna muuta mielenterveyshäiriötä sairastaviin. Tyypillisiä kuolemansyitä ovat esimerkiksi itsemurhat, yliannostukset, onnettomuudet sekä fyysistä sairauksista johtuvat syyt. Samanaikainen päihdehäiriö sekä muu psykiatrinen häiriö lisäävät kuolemanriskiä entisestään. Esimerkiksi skitsofreniaa sairastavilla henkilöillä, joilla on samanaikainen päihdehäiriö, kuolleisuus on 65 % […]

Tiedenostoja: Lasten psyykenlääkkeiden hyötyjen ja haittojen seuranta ja niistä keskustelu on tärkeää

Tiedenostoja: Lasten psyykenlääkkeiden hyötyjen ja haittojen seuranta ja niistä keskustelu on tärkeää Psyykenlääkkeiden määrääminen lapsille on lisääntynyt. Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) lastenpsykiatrialle perustettiin Lääkehoitoyksikkö vuonna 2021. Yksikön tavoitteena on toteuttaa lääkehoidon seurantaa ja systematisoida lasten psyykenlääkkeiden määräämiskäytäntöjä ja lääkehoidon seurantaa. Yksikkö palvelee koko TAYSin lastenpsykiatriaa. Tutkimuksessa selvitettiin takautuvasti lääkehoitoyksikön toimintaa ja sitä, kuinka hyvin lääkehoidon […]

Tiedenostoja: Psykiatrisen ja asumiskuntoutuksen yhdistäminen tukee vakavasti psyykkisesti sairastuneiden nuorten aikuisten itsenäiseen asumiseen siirtymistä

Tiedenostoja: Psykiatrisen ja asumiskuntoutuksen yhdistäminen tukee vakavasti psyykkisesti sairastuneiden nuorten aikuisten itsenäiseen asumiseen siirtymistä Pohjois-Pohjanmaalla toteutettiin tutkimus, joka selvitti samassa yksikössä toteutetun yhdistetyn asumiskuntoutuksen ja psykiatrisen kuntoutuksen vaikuttavuutta. Tutkimukseen kuului 39 nuorta aikuista, jotka osallistuivat kuntoutukseen vuosina 2011-2017. Tutkittavien keskimääräinen ikä oli 22 vuotta, heistä yli puolet oli naisia ja kuntoutus kesti keskimäärin 29 kuukautta. […]

Tiedenostoja: Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikoiden nuorten lähetteet ovat lisääntyneet, mutta onko nuoruusikäisen kehonkuvan kokemus muuttunut laajemmin?

Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikoiden nuorten lähetteet ovat lisääntyneet, mutta onko nuoruusikäisen kehonkuvan kokemus muuttunut laajemmin? Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan ihmisen omaa kokemusta sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan. Nuoruusikäisistä jopa 4-5 % ilmoittaa kokevansa sukupuolensa jollain tavoin erilaisena kuin biologisen sukupuolensa. Suomessa sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin korjaushoitojen harkintaa varten hakeutuvien nuorten määrä on kasvanut koko 2000-luvun ajan, ja sama ilmiö on havaittu kansainvälisesti. Kiinnostusta on […]

Psykiatrian Tutkimussäätiö jakoi vuoden 2023 apurahoja

Psykiatrian Tutkimussäätiö jakoi vuoden 2023 apurahoja Psykiatrian Tutkimussäätiön vuoden 2023 apurahojen saajat julkistettiin 16.3.2023 Psykiatripäivien yhteydessä. Apurahaa myönnettiin viidelle väitöskirjatutkijalle. Tänä vuonna yhtenä painopistealueena  oli nuorten mielenterveyteen liittyvän tutkimuksen tukeminen Ilmariselta vuonna 2021 saadun lahjoituksen myötä.   Vuoden 2023 apurahojen saajat ovat: LL Hakakari Katriina (Helsinki): Childhood advertisities, substance use disorders and criminality in persons with […]