Tiedenostoja: Perustason rooli vahvistuu nuorten mielenterveyden ongelmien ja häiriöiden varhaisessa tuessa

Tiedenostoja: Perustason rooli vahvistuu nuorten mielenterveyden ongelmien ja häiriöiden varhaisessa tuessa Nuorten mielenterveyspalveluiden kysynnän jatkuvasti kasvaessa häiriöiden hoidon kehittäminen perustason palveluissa on olennaista. Tätä edistetään sekä Tulevaisuuden SOTE-keskus ohjelmassa, että osana Mielenterveysstrategian toteutusta. Depressio on ahdistuneisuushäiriöiden ohella keskeisimpiä mielenterveyden häiriötä nuoruusikäisillä ja sen ilmaantuvuus on arviolta 2 %. Menetelmäosaaminen depression hoidossa perustasolla on kuitenkin vaillinaista. […]

Tiedenostoja: Nuorten depressiivisen käytöshäiriön sairaalahoidon vaikuttavuudesta tarvitaan lisää tutkimuksia

Tiedenostoja: Nuorten depressiivisen käytöshäiriön sairaalahoidon vaikuttavuudesta tarvitaan lisää tutkimuksia Nuorten psykiatrisen hoidon riittämättömyys ja laatu ovat herättäneet paljon keskustelua. Kuopion yliopistollisen sairaalan nuorten psykiatrisilla vuodeosastoilla vuosina 2002–2011 depressiivisen eli masennusoireisen käytöshäiriön vuoksi osastohoidossa olleiden nuorten saamaa hoitoa tutkittiin rekisteripohjaisesti. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa lääkkeiden käyttöä osana sairaalahoitoa. Tutkimusaineisto koostui 13–17-vuotiaista nuorista (n = 39), joilla […]

Tiedenostoja: Päihdehäiriöihin liittyvää ylikuolleisuutta on mahdollista vähentää

Tiedenostoja: Päihdehäiriöihin liittyvää ylikuolleisuutta on mahdollista vähentää Päihdehäiriöihin liittyy huomattava ylikuolleisuus. Päihdehäiriötä sairastavien riski kuolla ennenaikaisesti on suurin verrattuna muuta mielenterveyshäiriötä sairastaviin. Tyypillisiä kuolemansyitä ovat esimerkiksi itsemurhat, yliannostukset, onnettomuudet sekä fyysistä sairauksista johtuvat syyt. Samanaikainen päihdehäiriö sekä muu psykiatrinen häiriö lisäävät kuolemanriskiä entisestään. Esimerkiksi skitsofreniaa sairastavilla henkilöillä, joilla on samanaikainen päihdehäiriö, kuolleisuus on 65 % […]

Tiedenostoja: Lasten psyykenlääkkeiden hyötyjen ja haittojen seuranta ja niistä keskustelu on tärkeää

Tiedenostoja: Lasten psyykenlääkkeiden hyötyjen ja haittojen seuranta ja niistä keskustelu on tärkeää Psyykenlääkkeiden määrääminen lapsille on lisääntynyt. Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) lastenpsykiatrialle perustettiin Lääkehoitoyksikkö vuonna 2021. Yksikön tavoitteena on toteuttaa lääkehoidon seurantaa ja systematisoida lasten psyykenlääkkeiden määräämiskäytäntöjä ja lääkehoidon seurantaa. Yksikkö palvelee koko TAYSin lastenpsykiatriaa. Tutkimuksessa selvitettiin takautuvasti lääkehoitoyksikön toimintaa ja sitä, kuinka hyvin lääkehoidon […]

Tiedenostoja: Psykiatrisen ja asumiskuntoutuksen yhdistäminen tukee vakavasti psyykkisesti sairastuneiden nuorten aikuisten itsenäiseen asumiseen siirtymistä

Tiedenostoja: Psykiatrisen ja asumiskuntoutuksen yhdistäminen tukee vakavasti psyykkisesti sairastuneiden nuorten aikuisten itsenäiseen asumiseen siirtymistä Pohjois-Pohjanmaalla toteutettiin tutkimus, joka selvitti samassa yksikössä toteutetun yhdistetyn asumiskuntoutuksen ja psykiatrisen kuntoutuksen vaikuttavuutta. Tutkimukseen kuului 39 nuorta aikuista, jotka osallistuivat kuntoutukseen vuosina 2011-2017. Tutkittavien keskimääräinen ikä oli 22 vuotta, heistä yli puolet oli naisia ja kuntoutus kesti keskimäärin 29 kuukautta. […]

Tiedenostoja: Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikoiden nuorten lähetteet ovat lisääntyneet, mutta onko nuoruusikäisen kehonkuvan kokemus muuttunut laajemmin?

Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikoiden nuorten lähetteet ovat lisääntyneet, mutta onko nuoruusikäisen kehonkuvan kokemus muuttunut laajemmin? Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan ihmisen omaa kokemusta sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan. Nuoruusikäisistä jopa 4-5 % ilmoittaa kokevansa sukupuolensa jollain tavoin erilaisena kuin biologisen sukupuolensa. Suomessa sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin korjaushoitojen harkintaa varten hakeutuvien nuorten määrä on kasvanut koko 2000-luvun ajan, ja sama ilmiö on havaittu kansainvälisesti. Kiinnostusta on […]

Jos olet surun keskellä juuri nyt

Jos olet surun keskellä juuri nyt Moni meistä suree tällä hetkellä. Olemme saattaneet menettäneet läheisen ihmisen eikä meillä ole ollut välttämättä mahdollisuutta hyvästellä häntä tai olla hänen vierellään pitämästä kädestä hänen kuolinvuoteensa äärellä. Kaipaamme myös mahdollisuutta olla toinen toistemme tukena näinä vaikeina aikoina. Kaipaamme päivittäisten rutiiniemme ja arjen ennakoitavuuden tuomaa tuttuutta ja turvaa. Osalla meistä […]