Tiedenostoja: Perustason rooli vahvistuu nuorten mielenterveyden ongelmien ja häiriöiden varhaisessa tuessa

Tiedenostoja: Perustason rooli vahvistuu nuorten mielenterveyden ongelmien ja häiriöiden varhaisessa tuessa Nuorten mielenterveyspalveluiden kysynnän jatkuvasti kasvaessa häiriöiden hoidon kehittäminen perustason palveluissa on olennaista. Tätä edistetään sekä Tulevaisuuden SOTE-keskus ohjelmassa, että osana Mielenterveysstrategian toteutusta. Depressio on ahdistuneisuushäiriöiden ohella keskeisimpiä mielenterveyden häiriötä nuoruusikäisillä ja sen ilmaantuvuus on arviolta 2 %. Menetelmäosaaminen depression hoidossa perustasolla on kuitenkin vaillinaista. […]