Säätiön tarkoitus

Psykiatrian Tutkimussäätiön tarkoituksena on psykiatrisen tieteellisen tutkimustyön edistäminen, psykiatristen sairauksien aiheuttamien haittojen torjuminen, näiden tautien ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen Suomessa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja tieteelliseen tutkimustyöhön, jakamalla palkintoja, tukemalla tieteellistä julkaisutoimintaa sekä järjestämällä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.

Säätiö tukee korkeatasoista tieteellistä tutkimusta, joka edistää psyykkistä terveyttä, työkyvyn säilymistä ja mielenterveyden häiriöiden ymmärtämistä ja hoitoa. Tutkimustiedon tuottaminen on välttämätöntä, jotta ihmiset, yritykset ja yhteiskunta voivat vaikuttaa hyvinvointiinsa. Säätiö myöntää tutkimusapurahoja ja pyrkii edistämään tutkimustiedon leviämistä päättäjien, terveydenhuollon henkilökunnan ja kansalaisten tietoon. Lisäksi Psykiatrian Tutkimussäätiö julkaisee Psychiatria Fennica -vuosikirjaa, joka on ajankohtainen ja kansainvälinen julkaisu. Syksyisin ilmestyvä vuosikirja on myös ainoa Suomessa tuotettu säännöllisesti ilmestyvä psykiatrian alan tiedejulkaisu. Tuoreen tutkimustiedon saattaminen viiveettä terveydenhuollon ja sosiaalialan hoitohenkilökunnan sekä päätöksentekijöiden käyttöön mahdollistaa todellisia toimia yhteiskunnassamme. Näin voidaan yhä tehokkaammin edistää psyykkistä terveyttä, ennaltaehkäistä häiriöitä ja parantaa hoitotuloksia.

Psykiatrian Tutkimussäätiö järjestää myös koulutus- ja keskustelutilaisuuksia mielenterveyteen liittyvistä teemoista. Lisäämällä tietoa mielenterveyden vaikeuksista pystymme tukemaan ammattitaitoista hoitohenkilökuntaa ja vähentämään leimaantumista ja mielenterveyden häiriöihin liittyviä ennakkoluuloja.

Psykiatrian Tutkimussäätiön strategia 2023-2027

Share via
Copy link
Powered by Social Snap