Tietoa mielenterveydestä

Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen tunnistaa omat kykynsä, pystyy selviytymään normaaleista elämään kuuluvista paineista ja pystyy työskentelemään tuloksia tuottavasti sekä ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan (WHO 2014). Mielenterveys vaikuttaa olennaisesti fyysiseen terveyteen ja on välttämätön yleisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn perusta.

Mielenterveys on yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn voimavara, jonka tukemiseen tulee kiinnittää huomiota. Tätä korostaa myös tuore kansallinen, vuoteen 2030 ulottuva mielenterveysstrategia. Mielenterveyttä voivat toisaalta uhata monet tekijät, kuten yleinen turvattomuus, eriarvoisuus tai päihteiden laaja käyttö. Usein ollaan myös huolissaan ihmisten jaksamisesta yhä kiivaammassa muutosten tahdissa: työelämän murroksessa, sähköisen maailman monimutkaistumisessa ja ilmastonmuutoksessa, vaikka monessa suhteessa hyvinvoinnin voidaankin todeta yhä lisääntyvän ja monien asioiden helpottuvan.

Mielenterveys voi myös häiriintyä, aina tunnistettaviksi mielenterveyshäiriöiksi asti. Jopa puolella väestöstä voidaan todeta jokin mielenterveyden häiriö jossain vaiheessa elämäänsä, ja puolet työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuu mielenterveyden häiriöistä. Masennustiloja esiintyy jopa viidenneksellä ihmisistä elämänsä aikana. Oireiltaan usein hankalia psykoottisia häiriöitä taas esiintyy noin 1-3%:lla ihmisiä elämänsä aikana.

Työeläkelain mukaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi vuonna 2018 seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Kasvua oli varsinkin mielenterveyssyistä myönnettyjen työkyvyttömyyyseläkkeiden määrässä.  Mielenterveyssyistä jäädään eläkkeelle nuorempana, ja paluu työelämään on muihin sairausryhmiin verrattuna haasteellisempaa. Mielenterveyden häiriöt ovat Suomessa yleisin syy sairauspäivärahan saamiselle. 

Mielenterveyshäiriöt aiheuttavat runsaasti kärsimystä, toimintakyvyn menetyksiä ja elämänlaadun heikkenemistä. Niiden parempi tunteminen, erityisesti tieteellisen tutkimuksen keinoin, sekä yleisen mielenterveystietoisuuden kautta, ovat Psykiatrian Tutkimussäätiön tärkeitä tavoitteita.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap